In game regels

image
Voorwoord

Wanneer je onze game speelt dien je alle onderstaande regels te volgen. We hebben alles opgesplitst in verschillende categorieën om een duidelijk beeld te scheppen op alles. Wanneer je onderstaande regels breekt kan je hiervoor in aanraking komen met 1 van onze staff-leden die hierop een aanspraak/warn/kick/tban of pban kunnen geven. Bij een overtreding in betrekking met data (geld,auto’s,huizen) kan er geopteerd worden om je data te resetten. Voor verdere vragen kan je altijd terecht bij 1 van onze staff-leden.


1. Standaard regels
 • 1.1: Je hebt voor iedereen respect.
 • 1.2: Wanneer een staff-lid wat zegt tegen jou, dien je hier naar te luisteren.
 • 1.3: Schelden met ziektes is niet toegestaan.
 • 1.4: Scooterglitchen is niet toegestaan.
 • 1.5: Opzettelijk in gebouwen glitchen is niet toegestaan.
 • 1.6: Muziek met ongepaste inhoud alsook muziek die kan gezien worden als ear rape is niet toegestaan.
 • 1.7: Het opzettelijk misbruik maken van bugs is niet toegestaan. Wanneer we hierachter komen kan er geopteerd worden om je data te resetten.
 • 1.8: Het is niet toegelaten om gesprekken te hebben die discriminerend/nazistisch/seksistisch of racistisch zijn.
 • 1.9: Wanneer een staff-lid jou in een jail plaatst mag je niet leaven.
 • 1.10: Exploiten is niet toegestaan.
 • 1.11: Spam- en spawnkillen is niet toegestaan.
 • 1.12: Wanneer een admin voertuig je een stopteken geeft dien je per direct te stoppen.
 • 1.13: Misbruik van het help-command kan leiden tot een warn.
 • 1.14: AFK-Farmen zal een reset opleveren van je geld.
 • 1.15: Het is niet toegestaan om kledij aan te doen die staff gerelateerd zijn of het impersoneren van een hoger staff-lid doormiddel van commands.
2. RP regels
 • 2.1: De new life rule is van kracht in de game. Wanneer je dood bent dien je niet terug te keren naar de RP situatie waar je mee bezig was. Uitzondering bij de eenheden wanneer er opnieuw om versterking wordt gevraagd.
 • 2.2: Je dient je ten alle tijden aan de RP te houden binnen RP situaties.
 • 2.3: Het leaven tijdens een RP moment om bijvoorbeeld een arrestatie te voorkomen is niet toegestaan.
 • 2.4: Het is aangeraden om zo realistisch mogelijk te rijden. Hierbij bedoelen we de verkeersregels in acht houden, het niet opzettelijk inrijden op andere voertuigen, enz. Dit mag ontzien worden in RP situaties waar een achtervolging aan bod komt.
 • 2.5: Het is verboden om de safezone te betreden wanneer je in combat bent of op het moment dat je wordt achtervolgt door een eenheid om zo je arrestatie te ontlopen.
3. Training regels
 • 3.1: Het belemmeren van een training wanneer je daar niet hoort te zijn is niet toegestaan.
 • 3.2: Het doodschieten van trainees/(co-)host is niet toegestaan.
 • 3.3: Wanneer de (co-)host je de training ontzegt dien je niet meer terug te komen op de plek van de training.
4. Eenheid regels

Bij een overtreding van 1 van deze regels kan je een warn/demote/full-demote krijgen binnen de eenheid waar je de regel breekt.

 • 4.1: Een speler onnodig long cuffen is niet toegestaan.
 • 4.2: Een speler cuffen wanneer hij/zij in een auto zit is niet toegestaan.
 • 4.3: Je tools gebruiken zonder enige reden is niet toegestaan. [TA]
 • 4.4: Het misbruik maken van je lampjes en prio’s is niet toegelaten. Denk hierbij aan alle lampen op je auto aanzetten op hetzelfde moment. [prio abuse]
 • 4.5: Wanneer je in een dienstvoertuig rijdt hoor je een zo’n realistisch mogelijke rijstijl aan te houden. Het rijden met een prio geeft je geen vrijstelling om te rijden zoals je wilt. Bij een achtervolging, als het echt niet anders kan, mag hiervan afgeweken worden.
4.6 politie regels
 • 4.6.1: Je steelt geen voertuigen.
 • 4.6.2: Je scheld niemand uit
 • 4.6.3: Je neemt geen burgers mee in je voertuig, tenzij ze aangehouden zijn.
 • 4.6.4: Je laat geen burgers binnen in het politiebureau. Ze zijn enkel toegelaten tot de delen waar ze zelf bijkunnen.
 • 4.6.5: Politie mag niet op het terrein van KH komen.
 • 4.6.6: Je gaat enkel met een Hilux en een reflecterend vestje op het strand
4.7 brandweer regels
 • 4.7.1: Je gaat enkel van de base wanneer je hiertoe een geldige reden hebt. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld meldingen en tanken.
4.8 ambulance regels
 • 4.8.1: Je gebruikt enkel de trauma helikopter met een geldige reden. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld meldingen en tanken.
4.9 DNR regels
 • 4.9.1: Je gaat niet naar een schietmelding tenzij er doden zijn gevallen.
 • 4.9.2: Wanneer je undercover bent dien je het undercover pakje te dragen.
 • 4.9.3: Je mag enkel op de haven wanneer je undercover bent en je minimaal de rank VOA Mederwerker hebt. Let op Kmar heeft het laatste woord in de haven.
 • 4.9.4: Je mag het strand niet betreden tenzij er een melding is.
4.10 DSI regels
 • 4.10.1: Je gaat niet alleen van de base
 • 4.10.2: Je houdt je ten alle tijden aan het paraatheidsniveau.
 • 4.10.3: Je gaat enkel op RRT met toestemming van een Algemeen Commandant of hoger.
 • 4.10.4: Burgers en andere eenheden zijn niet toegelaten op de base.
 • 4.10.5: Je gebruikt de bearcat niet als RRT.
4.11 Kmar regels
 • 4.11.1: Op het strand mag je alleen met de Toyota Hilux, uitzondering bij een melding.
 • 4.11.2: KMar werkt samen als één team.
 • 4.11.3: Je gedraagt je professioneel
4.12 Defensie regels
 • 4.12.1: Je gaat niet zomaar van base, maar je mag wel naar het KH.
 • 4.12.2: Je luistert altijd naar een hogere rang.
 • 4.12.3: Je mag alleen naar een melding als het een aanslag is, verder mag je met EOD opgeleid naar bommeldingen.
 • 4.12.4: Je gebruikt de klimtoren niet als sniper post.
 • 4.12.5: Je gedraagt je altijd professioneel, Defensie is zware eenheid.
 • 4.12.6: Je gaat niet zomaar in de helikopter vliegen zonder toestemming van Kolonel+.
 • 4.12.7: Als mensen op de base zijn voer je een BTGV uit, als diegene niet luistert mag je hem/haar neer schieten.
 • 4.12.8: Staatssecretaris + mogen altijd als burgers op de basis.
 • 4.12.9: Je bewaakt niet als Defensie bij trainingen, alleen bij een Defensie training zelf.
 • 4.12.10: Je laat geen onbevoegde op base.
 • 4.12.11: Niet zomaar een granaat of flashbangs gooien zonder een goede reden.
5. KH regels

Deze regels zullen je niet direct een warn opleveren maar dienen om duidelijkheid te scheppen wat er wel en niet mag op het terrein van KH. Deze regels zullen gehandhaafd worden door de eenheden op het terrein.

 • 5.1: Politie is niet toegelaten op het KH.
 • 5.2: RWS is niet toegelaten op het KH.
 • 5.3: DNR is niet toegelaten op het KH.
 • 5.4: U-OV is niet toegelaten op het KH.
 • 5.5: Maffia is niet toegelaten op het KH.
 • 5.6: DSI mag enkel het terrein betreden bij een aanslag.
 • 5.7: KMAR/def mag op het terrein met uitzondering van de trappen van het KH en in het KH zelf.
 • 5.8: Ambulance/brandweer mag pas op het terrein wanneer er een melding is. Dit zal aangegeven worden door een eenheid op het terrein.
 • 5.9: Burgers mogen pas op het terrein vanaf Staatssecretaris, tenzij toestemming gegeven door een staatssecretaris…
 • 5.10: Helikopters mogen niet boven het KH vliegen, tenzij met toestemming van een staatssecretatis+ of DKDB Inspecteur+.
6. Wapen regels

Deze regels dienen om het gebruik van wapens te verduidelijken en het voor iedereen leuk te houden. Wanneer 1 van deze regels wordt gebroken zal hierop een sanctie worden genomen doormiddel van een aanspraak/warn/tban/pban.

 • 6.1: Het gebruik van wapens ten op zichtte van een hulpdienst is enkel veroorloofd wanneer deze zich niet binnen RP situaties bevinden tenzij jezelf tot deze RP situatie behoord.
 • 6.2: Het gebruik van wapens ten op zichtte van burgers is enkel veroorloofd als ze zich niet bevinden in RP situaties tenzij je hier zelf toe behoord. Dodelijk vuur mag niet de overhand nemen in deze situatie.
 • 6.3: Het gebruik van een wapen ten op zichtte van een staff-lid in staff-situaties of in een staff voertuig is niet toegelaten.
 • 6.4: Het gebruik van wapens ten op zichtte van maffia is toegestaan. Al is het niet de bedoeling om deze per direct te doden.
7. Gang regels

Deze regels dienen om het verloop van gangs goed te laten lopen. Dit is ook om het voor andere spelers leuk te houden. Wanneer er een regel wordt overtreden zal hierop een aanspraak gebeuren naar de verantwoordelijke van de gang. Na meerdere aanspraken zal de gang ingetrokken worden en dient deze opnieuw de aanmeldprocedure te doorlopen. Overige regels omtrent gangs kan je terugvinden in de gang discord.

 • 7.1: Dead-/wanted-/…-listen zijn niet toegestaan.
 • 7.2: De eigenaar van de gang is verantwoordelijk voor alles wat gebeurd in naam van de gang.
 • 7.3:Wanneer je gang-activiteiten uitvoerd mag je geen hulpverlener zijn.
 • 7.4: Meeting locaties mogen enkel doorgaan op plaatsen waar geen spawn is.